Hudba a drevo patria neodmysliteľne k sebe.

Práve záľuba k hudbe a práci s drevom ma priviedla ku koníčku, výrobe reproduktorových sústav. Tomuto koníčku sa venujem vyše 15 rokov.

Pri návrhu konštrukcie, osadenia a dizajnu sa snažím dodržiavať všetky požiadavky a technické zákonitosti pre dosiahnutie vernej reprodukcie. Veľký dôraz kladiem na dizajn, lebo reproduktorové sústavy majú mať nielen dobrý zvuk, ale aj vzhľad.

Meniče a všetky komponenty používam od svetových výrobcov z Nemecka, Dánska a Nórska. Meranie a návrh výhybiek robím s spolupráci s BVaudio Trnava.

Mojim cieľom je sprostredkovať poslucháčovi čo najdokonalejší zvukový a vizuálny zážitok.

Žijem na Slovensku, v meste Nitra.

Music and wood belong inseparably together.

My lifetime love to music and working with wood led me to my biggest hobby, creating and producing loudspeaker systems, which I have been doing for over than 15 years now.

While creating structure, driver complement and design, I do follow all requirements and technical patterns to achieve the best faithful reproduction possible. I put a great emphasis on design, because I believe the speaker systems should not only sound great but also look astonishing at the same time.

All drivers and other components used in my production are made by world´s best known producers from Germany, Denmark and Norway. Final measurements and design of switches are done with cooperation of BVaudio Trnava.

My goal is to provide the best sound and visual experience to every single listener.

I live in Nitra, Slovakia.